Keynote - Tekstimuodon käyttäminen taulukon soluissa

background image

Tekstimuodon käyttäminen taulukon soluissa

Käytä tekstimuotoa, kun haluat, että kaikkea solun sisältöä käsitellään tekstinä, vaikka
kyseessä olisi numero. Kun tekstimuotoa käytetään soluun, sen arvo näytetään
tarkalleen kirjoitetussa muodossa.

Tekstimuodon käyttäminen:

1

Valitse solu tai solut.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita Taulukko-painiketta.

3

Osoita Taulukkoasetuksissa Muoto.

4

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Teksti.