Keynote - Numerojärjestelmämuotoilun käyttäminen taulukon soluissa

background image

Numerojärjestelmämuotoilun käyttäminen taulukon soluissa

Voit esittää numerot numerojärjestelmämuodon avulla käyttäen numerojärjestelmää
2-kantaisesta 36-kantaiseen. Kun kantalukuna on 2, 8 tai 16, voit näyttää negatiivisia
arvoja laittamalla niiden eteen miinusmerkin tai kahden komplementtimerkinnän.
Kaikissa muissa kantaluvuissa negatiiviset arvot näytetään käyttäen miinusmerkkiä.

Lukujärjestelmämuodon määritteleminen:

1

Valitse solu tai solut.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita Taulukko-painiketta.

3

Osoita Taulukkoasetuksissa Muoto.

4

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Numerojärjestelmä.

5

Määritä haluamasi lukujärjestelmän kantaluku käyttämällä Kanta-kenttää.

6

Jos haluat määritellä, kuinka monta desimaalia luvusta näkyy, käytä Paikat-kenttää.

7

Jos valitsit kantaluvun 2, 8 tai 16, valitse vaihtoehto negatiivisten arvojen näyttämistä

varten.
Miinusmerkki: Näyttää negatiiviset arvot edeltävän miinusmerkin avulla.

186

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

187

Kahden komplementti: Näyttää negatiiviset arvot käyttäen kahden
komplementtimerkintää.
Kaikkien muiden lukujärjestelmien negatiiviset arvot näytetään aina käyttäen edellä
olevaa miinusmerkkiä.

Alla oleva taulukko tarjoaa esimerkkejä siitä, miten numeromuoto näytetään eri
tapauksissa.

Tässä
lukujärjestelmässä

100 näkyy näin

–100 näkyy näin,
jos käytetään
miinusmerkkiä

–100 näkyy näin, jos
käytetään kahden
komplementtia

Kantaluku 2

1100100

–1100100

10011100

Kantaluku 8

144

–144

634

Kantaluku 10

100

–100

–100

Kantaluku 16

64

–64

9C