Keynote - Automaattisen muotoilun käyttäminen taulukon soluissa

background image

Automaattisen muotoilun käyttäminen taulukon soluissa

Automaattinen muoto käyttää solun sisältöä määrittääkseen, miten sisältö näytetään.
Kun lisäät uuden solun, sen sisältö näytetään oletuksena automaattista muotoa
käyttäen.

Näin käytät automaattista muotoilua:

1

Valitse solu tai solut.

182

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

183

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita Taulukko-painiketta.

3

Osoita Taulukkoasetuksissa Muoto.

4

Valitse Solumuoto-ponnahdusvalikosta Automaattinen.

Tämä sisältö automaattiseen muotoon
määritetyssä solussa

muotoillaan esittämistä varten näin

Numero

Desimaalisijat ja pilkut säilytetään syötetyssä
muodossa.
Esimerkiksi 1 000 000,008 näkyy muodossa 1 000
000,008.

Valuutta-arvo

Desimaalisijat ja pilkut säilytetään syötetyssä
muodossa. Esimerkiksi 1 000,0075 € näkyy
muodossa 1 000,0075 €.

Päiväysarvo

Arvo säilyy sellaisena, kun se on syötetty ja sitä
käsitellään tekstinä, ei päiväyksenä eikä kaavoina.
Esimerkiksi 1.1. näkyy muodossa 1.1.

Boolen arvo

Arvot ”tosi” ja ”epätosi” muunnetaan muotoon
”TOSI” ja ”EPÄTOSI”. Näitä soluja voidaan käyttää
Boolen operaattoreina kaavoissa.

Prosenttiarvo

%-merkkiä edeltävä numero näytetään samalla
tavoin kuin se on syötetty ja kaavoissa arvoa
käsitellään prosenttiarvona. %-merkkiä varten ei
tarvita välilyöntiä.
Voit esimerkiksi kirjoittaa 5% tai 5 %.

Tieteellinen arvo

Esitysmuoto pyöristää arvon kahteen
desimaalisijaan.
Esimerkiksi 1,777E3 näytetään muodossa 1,78+E3.

Keston arvo

Arvo säilyy sellaisena, kun se on syötetty ja sitä
käsitellään tekstinä.

Murtolukuarvo

Arvo säilyy sellaisena, kun se on syötetty ja sitä
käsitellään tekstinä.