Keynote - Sarakkeiden lisääminen taulukkoon

background image

Sarakkeiden lisääminen taulukkoon

Voit lisätä sarakkeita taulukkoon tai taulukon loppuun. Jos taulukko sisältää
otsakesarakkeen, taulukon vasempaan reunaan lisätyt sarakkeet lisätään
otsakesarakkeen jälkeen.

Eri tapoja lisätä sarakkeita:
Valitse taulukko ja määrittele sarakkeiden määrä muokkauspalkin sarakkeiden määrä

m

-kenttään.
Uudet sarakkeet lisätään nykyisen taulukon loppuun.
Jos haluat lisätä yhden sarakkeen minne tahansa taulukossa, valitse solu ja valitse

m

Muoto > Taulukko > Lisää sarake ennen tai Lisää sarake jälkeen.
Voit valita nämä komennot myös Taulukkoasetusten Muokkaa rivejä ja sarakkeita
-ponnahdusvalikosta. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Taulukkoasetukset-
painiketta ja osoita sitten Taulukko.

background image

Jos haluat lisätä useita sarakkeita minne tahansa taulukossa, valitse soluja, jotka

m

kattavat yhtä monta saraketta kuin haluat lisätä (esimerkiksi, valitse kolme saraketta,
jos haluat lisätä kolme saraketta), ja valitse Muoto > Taulukko > Lisää sarake ennen tai
Lisää sarake jälkeen.
Voit valita nämä komennot myös Taulukkoasetusten Muokkaa rivejä ja sarakkeita
-ponnahdusvalikosta. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Taulukkoasetukset-
painiketta ja osoita sitten Taulukko.
Voit jakaa solut kahteen samanlaiseen riviin. ”

m

Taulukon solujen jakaminen” sivulla 173

kertoo miten se tehdään.