Keynote - Rivien lisääminen taulukkoon

background image

Rivien lisääminen taulukkoon

Voit lisätä rivejä taulukkoon tai taulukon loppuun. Jos taulukko sisältää yhden tai
useamman alaotsakerivin, taulukon loppuun lisätyt rivit lisätään alaotsakerivin
yläpuolelle. Jos taulukko sisältää yläotsakerivin, taulukon alkuun lisätyt rivit lisätään
yläotsakerivin alapuolelle.

Eri tapoja lisätä rivejä:
Valitse taulukko ja määrittele rivien määrä muokkauspalkin rivien määrä -kenttään.

m

Uudet rivit lisätään nykyisen taulukon loppuun.
Jos haluat lisätä rivin taulukon loppuun, paina sarkainta, kun taulukon viimeinen solu

m

(ennen alaotsakerivejä) on valittuna.
Jos haluat lisätä yhden rivin minne tahansa taulukossa, valitse solu ja valitse Muoto >

m

Taulukko > Lisää rivi yläpuolelle tai Lisää rivi alapuolelle.
Voit valita nämä komennot myös Taulukkoasetusten Muokkaa rivejä ja sarakkeita
-ponnahdusvalikosta. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Taulukko-painiketta ja
osoita sitten Taulukko.
Jos haluat lisätä useita rivejä minne tahansa taulukossa, valitse soluja, jotka kattavat

m

yhtä monta riviä kuin haluat lisätä (esimerkiksi, valitse kolme riviä, jos haluat lisätä
kolme riviä), ja valitse Muoto > Taulukko > Lisää rivejä yläpuolelle tai Lisää rivejä
alapuolelle.
Voit valita nämä komennot myös Taulukkoasetusten Muokkaa rivejä ja sarakkeita
-ponnahdusvalikosta. Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Taulukkoasetukset-
painiketta ja osoita sitten Taulukko.
Voit jakaa solut kahteen samanlaiseen riviin. ”

m

Taulukon solujen jakaminen” sivulla 173

kertoo miten se tehdään.