Keynote - Taulukon alaotsakerivien lisääminen

background image

Taulukon alaotsakerivien lisääminen

Voit käyttää alaotsakerivejä, kun haluat kiinnittää huomiota taulukon alariveihin.
Alaotsakerivit on muotoiltu siten, että ne erottuvat muista (runko)riveistä. Alaotsakerivi
käsittää kaikkien sarakkeiden alimmat solut.

Voit käyttää jopa viittä alaotsakeriviä. Kun haluat muokata alaotsakkeen
juoksemaan sarakkeisiin, yhdistä alaotsakesolut kohdassa ”Taulukon solujen
yhdistäminen” sivulla 172 kuvatulla tavalla.

background image

Jos haluat lisätä alaotsakerivejä, valitse ensin taulukko.

Näin voit lisätä alaotsakerivejä:
Osoita työkalupalkissa Asetukset ja osoita Taulukkoasetukset-painiketta. Osoita

m

Taulukkoasetuksissa Taulukko ja valitse Ylä- ja alaotsake -ponnahdusvalikosta
alaotsakerivien määrä.
Valitse alivalikosta Muoto > Taulukko > Alaotsakerivit >

m

numero (alaotsakerivien

lukumäärä).

Voit poistaa alaotsakerivejä kuten mitä tahansa rivejä. Lisätietoja löytyy kohdasta
”Taulukon rivien ja sarakkeiden poistaminen” sivulla 164.