Keynote - Solujen reunojen valitseminen ja siirtäminen

background image

Solujen reunojen valitseminen ja siirtäminen

Voit valita taulukon tai solujen reunoja, jotta voit muuttaa niiden ulkonäköä tai siirtää
niitä taulukossa. Voit valita koko taulukon reunoja tai yksittäisen solujen reunoja
(segmenttejä). Voit myös valita useita reunasegmenttejä, mikä mahdollistaa usean
segmentin ulkonäön muuttamisen kerralla.

Kun taulukko tai solu on valittu, osoittimen pitäminen reunan päällä muuttaa osoitinta,
mikä kertoo, että kun osoitat, valitset reunan tai reunasegmentin. Perussääntö on,
että valitset taulukon osoittamalla kerran, valitset reunan osoittamalla toisen kerran ja
valitset reunan segmentin osoittamalla kolmannen kerran.

Osoitin näyttää tältä, kun se on
vaakasuuntaisen osan päällä.

Osoitin näyttää tältä, kun se on
pystysuuntaisen osan päällä.

Taulukon tiettyjen reunojen valitseminen nopeasti:

1

Valitse taulukko tai taulukon solu ja osoita muokkauspalkin reunanvalintapainiketta.

Reunat-painike

2

Valitse haluamasi reunat ponnahdusvalikosta.

3

Jos haluat valita eri segmentin (tai vain yhden segmentin, kun kaksi on valittuna), pidä

osoitinta segmentin päällä, kunnes se muuttuu kahdeksi viivaksi ja valitse sitten reuna
osoittamalla sitä.

Jos haluat valita valitun taulukon reunat, tee jokin seuraavista:
Valitse reuna osoittamalla sitä.

m

Valitse toinen reuna osoittamalla reunaa.

m

174

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

175

Jos haluat valita useita reunoja (tai poistaa niiden valinnan), pidä Vaihto- tai Komento-

m

näppäintä painettuna, kun osoitat.
Jos haluat valita reunan segmentin, kaksoisosoita valittua reunaa.

m

Jos haluat valita useita reunasegmenttejä (tai poistaa niiden valinnan), pidä Vaihto- tai

m

Komento-näppäintä painettuna, kun osoitat.

Jos haluat nopeasti valita useiden solujen vastaavat reunat:

1

Valitse taulukko, rivi, sarake tai soluja.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset ja avaa Taulukkoasetukset osoittamalla Taulukko-

painiketta.

3

Osoita Taulukkoasetuksissa Taulukko.

4

Osoita Taulukkoasetuksissa mitä tahansa Solureunat-painiketta.

Reunasegmentin siirtäminen:
Valitse se ja vedä se haluamaasi paikkaan.

m

Taulukon solujen reunusten muotoileminen

Voit muuttaa taulukon solujen reunusviivojen paksuutta ja väriä. Voit myös kätkeä
minkä tahansa solun reunan.

Taulukon solujen reunuksien muotoileminen:

1

Valitse solun reunuksen osat, joita haluat muotoilla.

2

Jos haluat muuttaa viivan tyyliä, osoita muokkauspalkissa Piirrä-ponnahdusvalikkoa ja

valitse kiinteä viiva, katkoviiva tai Ei mitään (tekee reunoista näkymättömiä).

Valitse viivan
väri osoittamalla
tähän.

Valitse viivan tyyli
osoittamalla tähän.

Valitse viivan paksuus
osoittamalla tähän.

3

Jos haluat muuttaa viivan paksuutta, määrittele numero Piirrä-ponnahdusvalikon

vieressä olevaan kenttään.
Jos haluat syöttää arvon alueen 0,25 - 10 ulkopuolelta, kirjoita se kenttään.

4

Jos haluat muuttaa viivan väriä, osoita värivalitsinta ja valitse värimatriisista väri. Saat

näkyviin enemmän värivaihtoehtoja valitsemalla Näytä värit.

Sama reunasegmentin muotoilu voidaan tehdä Taulukkoasetusten Taulukko-osiossa.
Ohjeita Värit-ikkunan käyttämiseksi värien valitsemiseen ja hallitsemiseen löytyy
kohdasta ”Värit-ikkuna” sivulla 25.