Keynote - Ehdollisen muotoilun käyttö taulukon solujen arvojen valvontaan

background image

Ehdollisen muotoilun käyttö taulukon solujen arvojen valvontaan

Ehdollinen muotoilu muuttaa solun ulkonäköä, kun solu sisältää testiarvon, joka voi olla
määrittelemäsi arvo tai arvo, joka vastaa määriteltyä taulukon solua.

Kun haluat käyttää ehdollista muotoilua, valitse yksi tai useampia soluja ja määritä
sitten yksi tai useampia sääntöjä. Säännöt määrittävät, mitkä visuaaliset tehosteet
liitetään soluihin, kun ne sisältävät testiarvon.

Useisiin soluihin käytetyt säännöt aktivoivat ehdollisen muotoilun, kun mikä tahansa
soluista sisältää testiarvon.

Ehdollisten muotoilusääntöjen määritteleminen tai muokkaaminen:

1

Valitse yksi tai useampi solu.

Jos haluat käyttää samoja sääntöjä koko taulukossa, valitse koko taulukko. Määriteltyjä
sääntöjä käytetään vain soluissa, jotka ovat valittuna, kun määrittelet säännön.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Taulukkoasetukset-painiketta ja osoita

Taulukkoasetuksissa Muoto.

3

Avaa Ehdollinen muoto -ikkuna osoittamalla Näytä säännöt.

4

Valitse testin looginen sääntö Valitse sääntö -ponnahdusvalikosta.

178

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

179

Valikon yläosan vaihtoehdot testaavat numeroarvoja. Keskiosan vaihtoehdot ovat
tekstiarvoja varten. Päiväysten kanssa -vaihtoehto on päiväyksiä varten.

5

Voit määritellä testiarvon jollakin seuraavista tavoista:

Jos haluat määritellä numeron tai tekstin, kirjoita sen ponnahdusvalikon oikealla

Â

puolella olevaan arvokenttään.
Jos olet valinnut loogiseksi säännöksi ”Välillä” tai ”Ei välillä”, sinun on syötettävä kaksi
numeroa.
Jos haluat määritellä nykyisessä taulukon solussa olevan arvon, osoita arvokentässä

Â

olevaa sinistä symbolia ja osoita taulukon solua, joka sisältää haluamasi arvon.
Jos olet valinnut loogiseksi säännöksi ”Välillä” tai ”Ei välillä”, sinun on syötettävä kaksi
sijaintia.

6

Voit määritellä testiarvon sisältäviä soluja koskevan muotoilun osoittamalla Muokkaa ja

tekemällä valintoja seuraavalla tavalla:

Tekstivärivalitsin: Osoittamalla valitsinta voit valita värin, jota käytetään solun arvoihin.

background image

Kirjasintyylipainikkeet: Jos haluat näyttää solujen arvot lihavoituna, osoita B; jos
haluat näyttää ne kursivoituna, osoita I; jos haluat alleviivata solujen arvot, osoita U tai,
jos haluat yliviivata ne, valitse T.
Täyttövärivalitsin: Valitse solun täyttöväri osoittamalla valitsinta.
Kun osoitat, näytelaatikossa näkyvät valintojasi vastaavat tehosteet.

7

Kun olet tyytyväinen tehosteeseen, osoita Valmis.

8

Voit lisätä uuden säännön osoittamalla lisäyspainiketta (+) ja toistamalla vaiheet 3 - 7.

Jos haluat poistaa säännön, osoita poistopainiketta (-).
Jos haluat poistaa kaikki säännöt, osoita Tyhjennä kaikki säännöt.

9

Jos haluat poistaa säännön, osoita poistopainiketta (-).

10

Jos haluat muuttaa sääntöä, määritellä uudelleen sen ponnahdusvalikkovaihtoehtoja

tai muuttaa testiarvoja tai muotoiluja, tee jokin seuraavista:

Jos haluat poistaa testiarvon, joka viittaa taulukon soluun, valitse testiarvokentässä

Â

oleva soluviittaus ja paina poistonäppäintä.
Jos haluat korvata soluviittauksen toisella, valitse testiarvokentässä oleva soluviittaus

Â

ja osoita taulukon solua, joka sisältää haluamasi arvon.
Jos haluat korvata tekstimuotoisen testiarvon soluviittauksella, valitse

Â

testiarvokentässä oleva teksti, osoita pientä sinistä symbolia ja osoita taulukon solua.

11

Kun haluat käyttää samaa ehdollista muotoilua eri taulukoiden soluihin, valitse solu,

jonka sääntöjä haluat käyttää uudestaan, valitse Muokkaus > Kopioi, valitse yksi tai
useampia soluja eri taulukossa ja valitse Muokkaus > Sijoita.

12

Jos haluat löytää taulukon kaikki solut, joissa on samat ehdolliset muotoilusäännöt

kuin tietyllä solulla, valitse solu ja osoita Valitse kaikki.
Vastaavilla säännöillä varustetut solut valitaan taulukossa.

Kun useampi sääntö on määritetty solua varten ja solun arvo vastaa useiden sääntöjen
ehtoja:

Käytetty tekstin väri on väri, joka liittyy ylimpään sääntöön, jolla on tekstin väri

Â

määritettynä.
Käytetty kirjasintyyli on kirjasintyyli, joka liittyy ylimpään sääntöön, jolla on

Â

kirjasintyyli määritettynä.
Käytetty täyttöväri on täyttöväri, joka liittyy ylimpään sääntöön, jolla on täyttöväri

Â

määritettynä.

180

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

background image

Luku 10

Taulukoiden käyttäminen

181

Kun määrittelemääsi tekstin väriä on käytetty solun arvoon, jos kirjoitat uuden tekstin
soluun sijoitettuasi lisäyskohdan ja muutettuasi tekstin väriä muokkauspalkissa tai
Tekstiasetuksissa, uusi teksti näkyy uuden värisenä, mutta olemassa olevassa se näkyy
säännössä asetetun värisenä.