Keynote - Suurentaminen ja pienentäminen

background image

Suurentaminen ja pienentäminen

Voit suurentaa tai pienentää diapohjan näkymää.

Suurentaminen ja pienentäminen:
Valitse Sisältö > Muuta kokoa>

m

suurennus-/pienennystaso.

Valitse suurennustaso diapohjan vasemmassa alakulmassa olevasta Zoomaus-

m

ponnahdusvalikosta.

Jos käytät Keynotea Mac OS X 10.7:ssä (Lionissa) tai uudemmassa, voit katsella
ohjelmaikkunaa myös koko näytön näkymässä, jolloin voit työskennellä ilman
häiriötekijöitä. Lisätietoja on kohdassa ”Koko näytön näkymä” sivulla 20.