Keynote - Bruge punktdiagrammer

background image

Bruge punktdiagrammer

Punktdiagrammer viser data på en anden måde end andre typer diagrammer. De
kræver mindst to kolonner eller række af data for at kunne tegne værdier for en enkelt
dataserie. Du viser flere dataserier ved at bruge ekstra par på to kolonner (eller to
rækker).

Hvert værdipar bestemmer positionen af et datapunkt. Den første dataværdi i parret er
punktets placering på X-aksen. Den anden dataværdi er punktets placering på Y-aksen.
Hvis du allerede har oprettet et diagram med datapunkter, der ikke optræder i par, og
du derefter ændrer diagrammet til et punktdiagram, kan Keynote måske ikke tegne
dataene, som du forventer. Afhængigt af hvordan dataene er arrangeret i tabellen, er
det måske slet ikke muligt at tegne dem. Kontroller, at x- og y-punkternes værdier til
de dataserier, der skal tegnes, er indtastet, før du vælger at oprette et punktdiagram.

Før du kan ændre udseende på datapunktsymboler eller linjer, skal du vælge et
symbol eller en linje og derefter åbne Info om diagram.

Du ændrer udseendet på valgte datapunktsymboler og linjer på en af følgende
måder:
Foretag et valg på lokalmenuen Datasymbol, og juster derefter størrelsen på symbolet

m

ved at indtaste en værdi eller vha. tælleren i det tilstødende felt.
Du forbinder punkterne i den valgte serie med en lige linje eller en kurve ved at vælge

m

en mulighed på lokalmenuen Forbind punkter.
Du ændrer farve på datapunkter eller linjer i diagrammet ved at vælge et datapunkt

m

eller en linje, som du vil ændre, og derefter klikke på Info om grafik. (Bemærk, at
du kan ændre farve på enten datapunkter, en linje eller en tendenslinje, selvom de
repræsenterer den samme dataserie.) I Info om grafik skal du klikke i farvefeltet Streg
og derefter vælge en farve i farvevinduet.
Du ændrer format og tykkelse på en linje i diagrammet ved at vælge den og derefter

m

vælge et linjeformat på lokalmenuen Streg. Indtast en værdi, eller brug tælleren i det
tilstødende felt til at justere stregens tykkelse.

Du kan læse, hvordan du viser en tendenslinje til valgte serier, i “Vise tendenser i
diagrammer” på side 154. I punktdiagrammer kan du vise fejllinjer til målinger på
både x- og y-aksen. Du kan læse mere om, hvordan du viser fejllinjer, i “Vise fejllinjer i
diagrammer” på side 153.