Keynote - Om animation af objekter på lysbilleder (handlingsbyg)

background image

Om animation af objekter på lysbilleder (handlingsbyg)

Handlingsbyg er lysbilledbyg, som giver dig mulighed for at flytte eller ændre
udseendet på et objekt uden nødvendigvis at flytte det til eller fra lysbilledet. Der er to
generelle handlingstyper:

Flytte et objekt hen over et lysbillede langs en kurve, som du definerer

Â

Ændre et objekts udseende ved at gøre det større eller mindre, ændre

Â

gennemsigtighed eller få det til at rotere

Du kan oprette et handlingsbyg på et masterlysbillede, så bygeffekterne vises på
alle lysbilleder, der er baseret på det pågældende masterlysbillede. Se “Definere
standardovergange” på side 245 for at få instruktioner.

Flytte et objekt hen over et lysbillede

Et handlingsbyg kan flytte et objekt hen over et lysbillede langs en lige linje eller en
kurve. Hvis objektets bevægelse skal stoppe bestemte steder undervejs, kan du angive
flere kurvesegmenter, som alle er et separat byg. Klik for at rykke objektet frem langs
det næste kurvesegment, eller indstil automatisk timing til hvert segment. (Der findes
oplysninger om automatisering af bygs timing i “Automatisere objektbyg” på side 128.)

Du angiver en kurve, som et objekt skal flyttes langs med, på følgende måde:

1

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

background image

2

Klik på Handling.

Klik for at se et eksempel

på bygget.

Klik for at føje en anden

kurve til objektets

bevægelse

Indstil animations-

effekterne.

Knappen Info om byg

Indstil, hvor lang tid det skal
vare at gennemføre bygget.

Brug handlingseffekter til
at animere elementer på et
lysbillede. Få elementer til
at flytte, krympe, tone ud,
rotere m.m.

Klik for at ændre rækkefølge
på bygstadierne.

Til byg med Flyt skal du
ændre objektets kurve fra
lige til kurvet eller vice versa.

3

Vælg et objekt på et lysbillede (et billede, en figur, et tekstfelt, et diagram, en film eller

et andet mediearkiv eller en tabel).

4

Vælg Flyt på lokalmenuen Effekt.

På lærredet viser en rød linje, som er forbundet med en gennemsigtig version af
objektet, hvor objektet skal anbringes.

5

Du ændrer kurven på en af følgende måder:

Skift retning eller juster den distance, objektet skal flyttes, ved at trække skyggeobjektet til
den næste position.
Rediger kurven fra lige til kurvet ved at klikke på den afrundede knap Kurve i Info om
byg.
Juster kurvens krumning ved at trække et af dens knudepunkter eller -håndtag
(dobbeltklik på et knudepunkt for at vise håndtagene). Du kan bedre styre bevægelsen
ved at klikke på et knudepunkt (et punkt på en kurve) og trække dets håndtag.
Føj en knude (et knudepunkt) til en kurve ved at holde Alternativtasten nede, mens du
klikker på kurven (når markøren ligner en blyantspids). Derefter kan du justere kurvens
krumning på dette knudepunkt ved at trække det eller et af håndtagene.
Juster objektets acceleration ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Acceleration i
info om byg.

122

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

background image

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

123

Flyt hele kurvesegmentet (sammen med dets start- og slutpunkt) ved at trække langs
kurven.

Brug disse
knudepunktshåndtag til
at ændre stien.

6

Du flytter objektet langs et nyt kurvesegment ved at klikke på knappen Tilføj kurve på

skyggeobjektet (et rødt kvadrat med et hvidt plustegn (+) på), eller klik på knappen
Tilføj handling i Info om byg.

Hvis du vil føje en anden kurve
til objektet, skal du klikke på
knappen Tilføj kurve (ved siden
af det sidste skyggeobjekt).

7

Du ændrer rækkefølge på stadierne i et handlingsbyg ved at klikke på Flere

indstillinger (hvis skuffen Byg ikke er åben) og trække byg til skuffen Bygrækkefølge.
(Du kan få flere oplysninger i “Ændre rækkefølge på objektbyg” på side 128.)

Objektets bevægelse

starter herfra.

Træk et skyggeobjekt til
det sted, hvor objektets
bevægelse skal stoppe.

Du kan endda flytte

objekter fra lysbilledet.

background image

Når et objekt og dets kurve ikke er valgt, vises kurverne ikke på lærredet. Du kan vise
dem igen ved at klikke på knappen Vis kurve på objektet (vises som en lille rød rombe
med en sort prik indeni). Hvis du holder Alternativtasten nede, mens du klikker på
knappen Vis kurve, vil skyggeobjekterne være synlige, indtil du klikker på knappen Vis
kurve igen.

Klik på knappen Vis kurve
for at se alle stadierne i et
handlingsbyg.

Få objekter til at tone ud, rotere, vokse eller krybe

Brug handlingsbyg til at få objekter til at rotere, ændre opacitet (gennemsigtighed)
eller størrelse.

Du får et objekt til at skifte størrelse, retning eller opacitet på følgende måde:

1

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

2

Klik på Handling.

3

Vælg et objekt på et lysbillede (et billede, en figur, et tekstfelt, et diagram, en film eller

et andet mediearkiv eller en tabel).

4

Vælg en mulighed på lokalmenuen Effekt, og angiv derefter, hvordan objektet skal se

ud, når forvandlingen er gennemført:

Du får objektet til at tone ud (eller gør det tydeligere, hvis det er tonet ud) ved

Â

at vælge Opacitet på lokalmenuen Effekt og derefter bruge mærket eller feltet
Opacitet til at indstille objektets endelige opacitet. Vælg et accelerationsformat på
lokalmenuen, og indstil derefter en varighed i feltet; jo kortere varigheden er, jo
hurtigere ændres objektets opacitet.
Du roterer objektet ved at vælge Roter på lokalmenuen Effekt og derefter vælge

Â

en retning på lokalmenuen. Indstil en vinkel i feltet Roter for at angive, hvor meget
objektet skal vendes. Vælg et accelerationsformat på lokalmenuen, og indstil
derefter en varighed i feltet; jo kortere varigheden er, jo hurtigere vendes objektet.
Du kan få et objekt til at vende hele vejen rundt ved at indstille en vinkel på 360º.
Hvis du indstiller en vinkel, som er et produkt af 360º, vil objektet vende rundt flere
gange.
Du formindsker eller udvider objektet ved at vælge Skalering på lokalmenuen Effekt

Â

og derefter bruge mærket eller feltet Skalering til at indstille objektets endelige
størrelse (op til 200%). Vælg et accelerationsformat på lokalmenuen, og indstil
derefter en varighed i feltet; jo kortere varigheden er, jo hurtigere ændres størrelsen.

124

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

background image

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

125

Du ændrer størrelse på eller roterer et objekt, mens det bevæges hen over
lysbilledet, på følgende måde:

1

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

2

Klik på Handling.

3

Vælg et objekt på et lysbillede (et billede, en figur, et tekstfelt, et diagram, en film eller

et andet mediearkiv eller en tabel).

4

Vælg Flyt på lokalmenuen Effekt.

På lærredet viser en rød linje, som er forbundet med en gennemsigtig version af
objektet, hvor objektet skal anbringes.

5

Træk skyggeobjektet til destinationen på lærredet.

6

Vælg en eller begge af følgende muligheder:

Du formindsker eller forstørrer objektet ved at ændre størrelsen på skyggeobjektet

Â

ved at trække vælgehåndtagene (på samme måde som med et almindeligt objekt).
Skyggeobjektets nye størrelse skal svare til den endelige størrelse, som objektet skal
have.
Du roterer objektet ved at holde Kommandotasten nede, mens du holder markøren

Â

over et hjørne af objektets rammefelt. Når markøren bliver til en kurvet pil, skal du
trække rammefeltets hjørne for at rotere objektet (på samme måde som med et
almindeligt objekt). Skyggeobjektets nye position skal svare til den endelige retning,
som objektet skal have.

7

Hvis objektet skal fortsætte sin bevægelse ad et nyt kurvesegment, skal du klikke på

knappen Tilføj kurve og definere kurven.