Keynote - Bygge en serie billeder på et enkelt lysbillede (smarte byg)

background image

Bygge en serie billeder på et enkelt lysbillede (smarte byg)

Keynote gør det nemt at bygge en serie fotografier eller andre billeder på et enkelt
lysbillede med animationsovergange imellem. Disse bygeffekter kaldes smarte byg.
Det er nemt at indstille standardhastigheden, bygretningen og andre attributter til
smarte byg, når de allerede er indstillet til hver enkelt bygeffekt. Men du kan tilpasse
detaljerne, hvis du vil.

Du kan altid genkende et smart byg på lærredet, fordi der er et blåt felt omkring det
med en lille violet rombe i nederste højre hjørne.

Det violette mærke viser,
at fotografiet er en del af
et smart byg.

Du indstiller et smart byg på følgende måde:

1

Vælg Indsæt > Smart byg > bygeffekt.

background image

2

Træk billeder fra fotovinduet i mediebrowseren (klik på Medier på værktøjslinjen, hvis

den ikke er åben) til billedområdet på lærredet (et blåt kvadrat med en stiplet linje
omkring) eller i redigeringsværktøjet til smarte byg.

Nogle smarte byg viser billeder i to
stadier; brug disse knapper og mærket
til at ændre billedstørrelse i hvert stadie.

Vælg for at give alle billeder
samme størrelse. Fravælg
for at bruge fotografiernes
relative størrelse.

Træk fotografier hertil.

Du kan også trække fotografier og andre billedarkiver fra Finder.

3

Brug redigeringsværktøjet til smarte byg til at ændre det smarte byg på følgende

måder:
Du bytter om på to billeders position ved at trække det ene billede hen på det andet i
redigeringsværktøjet til smarte byg.
Du fjerner et billede fra bygget ved at trække det ud af redigeringsvinduet til smarte byg
eller ved at vælge det og trykke på Slettetasten.
Du gør alle fotografier lige store ved at vælge “Skaler billeder til samme størrelse”.
Du bruger fotografiernes relative størrelse ved at fravælge muligheden “Skaler billeder til
samme størrelse”.
Nogle smarte byg viser billeder i to stadier. Brug størrelsesknapperne og mærket
Skalering til at vælge billedstørrelsen på begge stadier.

4

Du øger eller mindsker billedernes maksimale størrelse på lærredet ved at trække

håndtagene på det smarte bygfelt.

Du ændrer hastighed, retning, justering eller andre attributter til bygget på
følgende måde:

1

Vælg det smarte byg, og klik på Info på værktøjslinjen.

2

Klik på Info om byg i infovinduet, og klik derefter på Handling

126

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

background image

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

127

De forskellige bygformater har forskellige attributter, så de viste muligheder afhænger
af, hvilken bygeffekt du har valgt.

Klik for at se et eksempel

på bygget.

Vis nogle fotografier i

længere tid end andre.

Indstil

animationseffekterne.

Angiv, hvilke
fotografier der skal
inkluderes i bygget.

Angiv, hvordan
billeder skal
justeres.

3

Du ændrer hastigheden på et smart byg ved at indstille en værdi i feltet Varighed. Jo

længere varigheden er, jo længere bliver hvert billede på skærmen.

4

Du vælger det billede, der skal begynde bygprocessen, og det, der skal være det sidste

billede, ved at vælge deres respektive numre på lokalmenuerne “Byg fra” og “til”.
Afhængigt af det første og sidste billede, du vælger, kan du blade gennem følgende
undersæt af billeder, eller du kan blade gennem alle billederne.

5

Du tilpasser andre attributter til et smart byg vha. kontrolmulighederne til tilpasning af

smarte byg.

De adskiller timingen af individuelle billedbyg:

1

I vinduet Handling i Info om byg skal du vælge afkrydsningsfeltet “Indstil tidspunkt og

rækkefølge for hvert byg”.

2

Hvis skuffen Byg ikke er åben, skal du klikke på Flere indstillinger.

I skuffen bliver alle de billeder, der skal være en del af dette smarte byg, valgt, og de
vises i den rækkefølge, de optræder i bygget. Som standard vises hvert billede på
lysbilledet først, når du klikker for at udløse bygget.

3

Du får et billede til automatisk at bygge ind efter et bestemt interval (i stedet for at du

skal klikke) ved at vælge “Automatisk efter byg n” eller “Automatisk efter forrige byg” på
lokalmenuen Start byg nederst i skuffen.
Det valgte byg begynder automatisk, når det foregående er færdigt.

background image

4

Du indstiller en forsinkelse mellem det foregående og det valgte byg ved at angive et

interval i feltet Forsinkelse.

5

Du blander et andet objektbyg på lysbilledet med billedbyggene i dette smarte byg

ved at trække det andet objektbyg ind mellem billedbyggene.
Der findes oplysninger om blanding af objektbyg i de generelle instruktioner i “Blande
byg med tekst, tabeller og diagrammer” på side 131.

Du ændrer bygformatet på følgende måde:
Vælg det smarte byg, og vælg derefter en ny effekt på lokalmenuen i vinduet Handling

m

i Info om byg.

Du viser redigeringsværktøjet til smarte byg på følgende måde:
Klik et tilfældigt sted i det smarte bygfelt.

m

Nogle smarte byg bruger effekter, som også kan flytte billederne til eller fra et
lysbillede. Du kan få flere oplysninger i “Flytte objekter til eller fra lysbilleder vha.
byg” på side 119.

Du kan oprette et handlingsbyg på et masterlysbillede, så bygeffekterne vises på
alle lysbilleder, der er baseret på det pågældende masterlysbillede. Se “Definere
standardovergange” på side 245 for at få instruktioner.