Keynote - Føje lyd til et individuelt lysbillede

background image

Føje lyd til et individuelt lysbillede

Du kan føje lyd til et lysbillede på følgende måder:
Træk et lydarkiv fra Finder til lærredet eller til et medieeksempel.

m

Klik på Medier på værktøjslinjen, vælg iTunes i vinduet Lyd i mediebrowseren, vælg en

m

spilleliste, og træk derefter et arkiv eller en spilleliste til et hvilket som helst sted på et
lysbilledlærred (inklusive et medieeksempel).

Lydarkivet repræsenteres på lærredet af et højttalersymbol, men dette symbol vises
ikke, når du afspiller lysbilledshowet.

108

Kapitel 6

Tilføje lyd og film

background image

Kapitel 6

Tilføje lyd og film

109

Du bestemmer, hvornår musikken starter og stopper, ved at vælge symbolet for
lydarkivet, vælge indstillinger til afspilning og derefter bruge effekterne Start lyd og
Stop lyd i Info om byg. Se “Justere indstillinger til afspilning af medier” på side 112 og
“Oprette filmbyg” på side 132 for at få flere oplysninger.