Keynote - Slette objekter

background image

Slette objekter

Det er hurtigt og let at slette objekter.

background image

Du sletter objekter på følgende måde:
Vælg objektet eller objekterne, og tryk på Slettetasten.

m

Hvis du ved en fejl kommer til at slette et objekt, kan du vælge Rediger > Fortryd Slet.