Keynote - Justere tekst vandret

background image

Justere tekst vandret

Du kan ændre justeringen af afsnit i et tekstfelt, en tabelcelle, et tekstfelt, figur eller en
kolonne, så teksten er justeret til den venstre eller højre kant, centreret eller justeret i
forhold til både venstre og højre kant (lige margener).

Først skal du vælge den tekst eller det tekstfelt, som indeholder den tekst, der skal
justeres.

Du giver teksten lige margener eller venstrejusterer, centrerer eller højrejusterer
den på følgende måder:
Klik på justeringsknapperne på Formatlinjen.

m

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst. Klik på en

m

af de fem vandrette justeringsknapper, til højre for farvefeltet.
Vælg Format > Tekst > Venstrejuster, Centrer, Højrejuster, Lige margener eller Juster

m

tabelcelle automatisk

Fra venstre til højre har knapperne på formatlinjen og i Info om tekst følgende
virkning:
Venstrejuster: Anbringer hver tekstlinje mod objektets venstre margen.
Centreret: Anbringer centrum for hver tekstlinje ved objektets centrum.
Højrejuster: Anbringer hver tekstlinje mod objektets højre margen.
Lige margener: Justerer afstanden mellem tegn i hver linje, så linjerne når ud til både
venstre og højre margen af objektet.
Juster tabelcelle automatisk: Venstrejusterer tekst og højrejusterer tal i en tabelcelle.
(Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du har valgt en tabel eller tabelcelle.)

De første fire justeringsknapper findes på formatlinjen, når tekst er valgt. Den femte
vandrette justeringsknap er også tilgængelig på formatlinjen, når en tabelcelle er valgt.

Hvis du vil indrykke den første tekstlinje i et afsnit eller læse, hvordan du fjerner
indrykning af afsnit, skal du læse “Justere tekst med tabulatorer og indrykning af
afsnit” på side 67.