Keynote - Justere tekst lodret

background image

Justere tekst lodret

Du kan ændre den lodrette justering af afsnit i en tabelcelle, et tekstfelt eller en figur,
så teksten justeres i forhold til den øverste eller nederste kant eller centreres mellem
top og bund.

Du justerer tekst i et tekstfelt, en tabelcelle eller figur i forhold til den øverste eller
nederste kant eller centrerer den imellem dem på følgende måde:

1

Vælg det tekstfelt, den tabelcelle eller figur, hvis justering du vil ændre.

64

Kapitel 4

Arbejde med tekst

background image

Kapitel 4

Arbejde med tekst

65

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst.

3

Klik på en af de tre lodrette justeringsknapper for at justere tekst i forhold til den

øverste kant, midten eller den nederste kant af tabelcellen, tekstfeltet eller figuren.

De lodrette justeringsknapper findes også på formatlinjen, når du arbejder med en
tabelcelle.