Keynote - Justere afstand mellem tegn

background image

Justere afstand mellem tegn

Du kan forøge eller formindske afstanden mellem teksttegn.

Vælg først den tekst eller det tekstfelt, som indeholder den tekst, du vil ændre.

Du justerer afstanden mellem valgte tegn på en af følgende måder:
Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Tekst. Træk

m

mærket Tegn, eller angiv en procentdel i feltet Tegn for at indstille den ønskede
afstand.
Vælg Format > Skrift > Knibning, og vælg en mulighed på undermenuen for at

m

gøre teksten “strammere” eller “løsere” i intervaller. Gentag, indtil du er tilfreds med
udseendet.