Keynote - Skrive specialtegn og symboler

background image

Skrive specialtegn og symboler

Med tegnvinduet i Mac OS X kan du indsætte specialtegn som matematiske symboler,
bogstaver med accenter, pile og andre “dingbats” m.m. Du kan også bruge paletten til
at indtaste japanske, traditionelt kinesiske, forenklet kinesiske og koreanske tegn samt
tegn fra andre sprog.

Du indsætter specialtegn eller symboler på følgende måde:

1

Anbring indsætningsmærket på det sted, hvor du vil vise specialtegnet eller symbolet.

2

Vælg Rediger > Specialtegn for at åbne tegnvinduet (eller vælg Tegn på lokalmenuen

Handling nederst til venstre i skriftvinduet).

3

Vælg den type tegn, du vil se, på lokalmenuen Vis øverst i tegnvinduet. Hvis du ikke

kan se menuen Vis, skal du klikke på knappen øverst til højre i vinduet for at se den
øverste del af vinduet. Klik på knappen igen for at skjule den øverste del af vinduet.

4

Klik på et emne på listen til venstre for at se de tilgængelige tegn i hver kategori.

5

Dobbeltklik på det tegn eller symbol til højre, som du vil indsætte i dokumentet, eller

vælg tegnet, og klik på Indsæt.
Hvis tegnet eller symbolet har variationer, vises de nederst i vinduet, når du klikke på
trekanten Info om tegn eller Skriftvariation nederst i paletten. Dobbeltklik på et for at
indsætte det i dokumentet.
Hvis tegnet ikke vises i dokumentet, understøtter Keynote muligvis ikke tegnet.