Keynote - Ændre et lysbilledes tema

background image

Ændre et lysbilledes tema

Hvis du opretter lysbilledshow med mange “kapitler” eller underrubrikker, kan du
bruge mange temaer i et lysbilledshow til at opdele lysbilleder visuelt i kapitler
eller emner. Du kan også skifte tema til hele lysbilledshowet eller til nogle enkelte
lysbilleder.

Det er nemt at skifte tema til et eller flere lysbilleder på en gang, og lysbilledet eller
lysbillederne vil overtage alle det nye temas attributter.

Men hvis du har ændret formatering på et lysbillede, som du vil bevare, eller hvis du vil
skifte tema til alle lysbillederne, kan du vælge at bevare speciel formatering. Men hvis
du har ændret formatering på et lysbillede, som du ikke vil bevare, kan du anvende
temaets standardindstillinger på ny.

Du ændrer et lysbilledes tema på følgende måde:
Vælg lysbilledet, klik på Temaer på værktøjslinjen, og vælg derefter et nyt tema.

m

44

Kapitel 3

Oprette og administrere lysbilleder

background image

Kapitel 3

Oprette og administrere lysbilleder

45

Du gendanner et temas standardindstillinger på et lysbillede på følgende måde:
Vælg lysbilledet, og vælg Format > “Anvend master på lysbillede igen”.

m

Du ændrer tema til flere lysbilleder på følgende måde:

1

I lysbillednavigatoren skal du vælge det eller de lysbilleder, som du vil ændre tema til.

Hvis du vil ændre alle lysbillederne, behøver du ikke at vælge dem alle; du kan springe
dette trin over.

2

Klik på Temaer på værktøjslinjen, og vælg Temavælger.

3

Vælg et nyt tema.

4

Vælg en mulighed på lokalmenuen Anvend tema på.

Alle lysbilleder: Skifter tema til alle lysbillederne i din præsentation.
Valgte lysbilleder: Skifter tema til de valgte lysbilleder.

5

Afhængigt af om du vil bevare de formateringsændringer, du har foretaget, skal du

gøre et af følgende:
Hvis du ikke vil bevare formateringsændringer, skal du fravælge “Bevar ændringer i
temastandarder”.
Hvis du vil bevare formateringsændringer, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet er valgt.

6

Klik på Vælg for at anvende det nye tema.