Keynote - Om ændring af et lysbilledes tema, master eller layout

background image

Om ændring af et lysbilledes tema, master eller layout

Du kan altid ændre et lysbilledes tema, master eller layout.

Â

Tema: Vælg et andet tema, når du vil ændre et lysbilledes udseende og stil – f.eks.
baggrundsfarve, skrifter og “stil” (professionelt eller sjovt).

Â

Master: Vælg et andet masterlysbillede, når du vil bruge et andet prædefineret
layout. Du kan f.eks. nemt ændre et lysbillede fra et fotografi i stående format til
liggende format ved at vælge et nyt masterlysbillede med det ønskede layout.
Du kan også ændre layout på et masterlysbillede – eller føje nye elementer til et
masterlysbillede, f.eks. et logo – hvis ændringen skal vises på alle de lysbilleder, der
bruger det pågældende masterlysbillede.

Â

Layout: Tilpas et lysbilledes layout, når du vil tilføje, slette eller redigere
lysbilledelementer som f.eks. tekstfelter og objekteksempler uden at ændre
masterlysbilledet eller vælge et andet.

Der findes flere oplysninger om lysbilledtemaer og masterlysbilleder i “Om temaer og
masterlysbilleder” på side 13.