Keynote - Lukke et dokument uden at slutte Keynote

background image

Lukke et dokument uden at slutte Keynote

Når du er færdig med at arbejde med et dokument, kan du lukke det uden at slutte
Keynote.

Du lukker dokumenter uden at slutte programmet på følgende måder:
Du lukker det aktive dokument ved at vælge Arkiv > Luk eller klikke på lukkeknappen i

m

øverste venstre hjørne af dokumentvinduet.
Du lukker alle åbne Keynote-dokumenter ved at vælge Arkiv > Luk alt eller holde

m

Alternativtasten nede og klikke på lukkeknappen i det aktive dokument.

Hvis du har foretaget ændringer, siden du sidst arkiverede dokumentet, beder Keynote
dig om at arkivere.

background image

40

Her er nogle metoder til at arbejde effektivt i Keynote,

når du opretter nye lysbilleder, til at holde styr på lange

præsentationer og til at samarbejde.

Om tilføjelse, sletning og organisering af lysbilleder

Alle nye lysbilleder, du opretter, bruger et af Keynote-masterlysbillederne (skabeloner).
Hver master indeholder visse elementer, f.eks. en titel, tekstopstillinger med punkttegn
og medieeksempler (indeholdende fotografier). Når du opretter et nyt Keynote-
dokument, bruger det første lysbillede automatisk masterlysbilledet Titel & undertitel.

Du kan altid ændre et masterlysbillede (se “Om ændring af et lysbilledes tema, master
eller layout” på side 44).

Når du har oprettet et nyt lysbillede, kan du tilpasse det ved at tilføje tekst, billeder,
figurer, tabeller, diagrammer m.m.

Tilføje lysbilleder

Du kan føje ekstra lysbilleder til din præsentation på mange måder, mens du arbejder.
Når du tilføjer et nyt lysbillede, er det som regel baseret på det valgte lysbilledes tema
og masterlysbillede, og det nye lysbillede anbringes efter det valgte lysbillede. Men
hvis du arbejder i et nyt dokument, er det første lysbillede altid et titellysbillede, og det
næste lysbillede, du tilføjer, er baseret på det andet af de masterlysbilleder, der bruges
i temaet.

Hvad enten du bruger navigator-, dispositions- eller lysbordsoversigt, kan du altid
ændre lysbilledernes rækkefølge ved at trække dem. Og du kan altid ændre et
lysbilledes tema eller masterlysbillede, efter at du har tilføjet det.

Du tilføjer et lysbillede på følgende måder:
Vælg et lysbillede i lysbillednavigatoren, og tryk på Retur.

m

Vælg et lysbillede, og klik på knappen Ny (+) på værktøjslinjen.

m

Vælg et lysbillede, og vælg Lysbillede > Nyt lysbillede.

m

3