Keynote - Om specielle temaer

background image

Om specielle temaer

Hvis du foretager ændringer på masterlysbilleder i et tema og vil bruge ændringerne
igen i andre lysbilledshow, kan du arkivere det ændrede tema som et specielt tema.
Når du har arkiveret det specielle tema, vises det i temavælgeren. Når du vælger dit
specielle tema, følger alle de masterlysbilleder, du har defineret, med.