Keynote - Definere standardattributter til tabeller

background image

Definere standardattributter til tabeller

Du kan indstille attributter som antallet af rækker og kolonner, stregformater og
-farver, tekstformater og skygger.

Vigtigt:

En tabel har fire tydeligt formaterede områder, inkl. overskriftsrækken,

overskriftskolonnen, indre og ydre rammer. Hvis du vil indstille standardtabelattributter,
skal du anvende hver attribut på et helt formateringsområde. F.eks. indstiller du
standardformatering af en overskriftsrække ved at ændre formateringen af alle cellerne
i overskriftsrækken – og ikke kun en overskriftscelle.

Du indstiller standardtabelattributter på følgende måde:

1

Opret et nyt lysbillede i lysbillednavigatoren.

2

Hvis du indstiller standardattributter til et bestemt masterlysbillede (i stedet for

alle masterlysbilleder i det aktuelle tema), skal du klikke på Masterlysbilleder på
værktøjslinjen og vælge masterlysbilledet.

3

Anbring en tabel på lysbilledet. I “Tilføje en tabel” på side 164 forklares, hvordan du gør

det.

4

Vælg tabellen, og indstil dens attributter.

Se “Ændre størrelse på en tabel” på side 167, hvis du vil ændre størrelse på tabellen.
Se emnerne under “Om tilpasning af layout til masterlysbilleder” på side 240, hvis du vil
vide, hvordan du tilføjer og fjerner kolonner og rækker samt opretter overskriftsrækker
og -kolonner, og hvordan du opdeler og fletter tabelceller, ændrer størrelse på dem og
formaterer deres rammer.
Se “Fylde tabelceller med farver eller billeder” på side 178, hvis du vil føje grafik til
tabellen.
Se “Om tilpasning af tabellers udseende og layout” på side 173 og “Formatere
udseendet af tabelcelleværdier” på side 184, hvis du vil læse om muligheder til
formatering af celleværdiers udseende.

5

Gør et af følgende:

Hvis du kun vil bruge tabellen som standard til det aktuelle masterlysbillede, skal du

Â

vælge Format > Avanceret > “Definer tabel til aktuelt masterlysbillede”.
Hvis du vil bruge tabellen som standard til alle masterlysbilleder i det aktuelle tema,

Â

skal du vælge Format > Avanceret > “Definer tabel til alle masterlysbilleder”.

6

Hvis tabellen ikke skal være på lysbilledet, skal du slette tabellen.

244

Kapitel 12

Designe dine egne masterlysbilleder og temaer

background image

Kapitel 12

Designe dine egne masterlysbilleder og temaer

245