Keynote - Tilpasse præsentationsskærmen

background image

Tilpasse præsentationsskærmen

Hvis du bruger to skærme (en skærm til foredragsholderen og en anden til publikum),
eller hvis du vil afprøve præsentationen med en enkelt skærm, kan du vise oplysninger,
som er nyttige for dig som foredragsholder. Du kan f.eks. konfigurere skærmen til
at vise et ur, en timer, et eksempel på næste lysbillede og andet. (Selvafspillende
præsentationer kan ikke bruges med præsentationsoversigt.)

Vælg de indstillinger,

der vises på

præsentationsskærmen.

Klik for at omarrangere
vinduerne på
præsentationsskærmen.

Vælg for at se

præsentationsoplysninger

på en anden skærm

(under et lysbilledshow

med to skærme).

Vælg for at gøre
menulinjen rød, mens et
byg er i gang, og grøn, når
bygget er færdigt.

Du kan angive, hvilke elementer der skal vises i præsentationsoversigt, og
hvordan de er arrangeret. Før du tilpasser præsentationsoversigten, skal du slå
præsentationsoversigt til og vælge, hvilken af de to skærme den skal vises på.

Du slår præsentationsskærmen til på følgende måde:

1

Vælg Keynote > Indstillinger, og klik derefter på Præsentationsskærm.

2

Vælg “Se præsentationsoplysninger på anden skærm”.

I vinduet Indstillinger kan du også vælge de emner, som skal vises på
præsentationsskærmen. Men du kan også vælge forskellige muligheder og foretage
flere justeringer, når du tilpasser præsentationsskærmen.

3

Klik på Lysbilledshow øverst i vinduet Indstillinger.

4

Vælg en af følgende muligheder nederst i vinduet Indstillinger:

background image

Præsenter på hovedskærm: Viser lysbilledshowet på den samme skærm som
menulinjen.
Præsenter på anden skærm: Viser lysbilledshowet på den skærm, hvor menulinjen
ikke vises.

5

Du vælger, hvilke emner der skal være tilgængelige på præsentationsskærmen, ved at

vælge dem.
Der findes en beskrivelse af alle indstillingerne nedenfor.

Du tilpasser præsentationsskærmen på følgende måde:

1

Åbn eksemplet på præsentationsskærmen på en af følgende måder:

Klik på knappen Tilpas præsentationsskærm nederst i vinduet med indstillinger til

Â

præsentationsskærmen.
Vælg Afspil > Tilpas præsentationsskærm.

Â

2

I vinduet Tilpas præsentationsskærm skal du vælge de muligheder, der skal vises på

præsentationsskærmen.
Aktuelt lysbillede: viser et eksempel på det lysbillede, der vises på den skærm, som
publikum ser på. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis lysbilledshowet vises på en skærm
bag dig.
Bygmærker: Viser blå prikker under eksemplet på det aktuelle lysbillede, så du kan se,
hvor mange byg der er på det aktuelle lysbillede.
Næste lysbillede: Viser et eksempel på det næste lysbillede.
Indikator til næste billede: Viser en grøn eller rød streg hen over
præsentationsskærmen, så du kan se, hvornår det aktuelle byg er færdigt, så du skal
klikke for at fortsætte til næste lysbillede. En rød streg betyder, at du ikke skal skifte
lysbillede endnu; en grøn streg betyder, at du skal skifte til næste lysbillede.
Noter: Viser de præsentationsnoter, du har skrevet, med stikord til det
aktuelle lysbillede. Du kan læse om oprettelse af præsentationsnoter i “Tilføje
præsentationsnoter” på side 207.
Ur: Viser det aktuelle klokkeslæt ifølge computerens ur.
Timer: Viser, hvor lang tid præsentationen varer, fra det øjeblik du skifter til det næste
lysbillede (ikke når du klikker på Afspil). Vælg en mulighed for at angive, hvad timeren
skal vise:
Tid tilbage: Viser, hvor lang tid der er tilbage til præsentationen. Indtast den
maksimale varighed af præsentationen i feltet ved siden af.
Tidsforbrug: Viser, hvor lang tid der er gået, siden du startede afspilningen af
lysbilledshowet.

3

Træk emnerne på skærmen for at anbringe dem, som du foretrækker det.

4

Du ændrer størrelse på et emne på skærmen ved at trække dets nederste højre hjørne.

5

Klik på OK.

214

Kapitel 11

Vise, udskrive og eksportere dit lysbilledshow

background image

Kapitel 11

Vise, udskrive og eksportere dit lysbilledshow

215

Adgang til ekstra kontrolmuligheder på præsentationsskærmen

Du kan altid ændre og justere emner på præsentationsskærmen under
en præsentation. Der er ekstra kontrolmuligheder til lysbilledshow i
præsentationsoversigten, så du nemt kan hoppe til et hvilket som helst lysbillede,
sætte præsentationen på pause på en sort skærm m.m.

Du får adgang til og bruger kontrolmulighederne på præsentationsskærmen på
følgende måde:
Du får adgang til kontrolmulighederne ved at flytte markøren til toppen af

m

præsentationsskærmen under en præsentation.
Der vises en værktøjslinje med fire knapper.
Lysbilleder: Viser miniaturer af alle lysbillederne i præsentationen på en strimmel
langs toppen af skærmen. Brug rulleskakten under miniaturebillederne til at rulle
gennem lysbillederne. Dobbeltklik på et billede for at hoppe til det, eller skriv et
lysbillednummer i feltet “Hop til lysbillede”, og klik på Gå (eller tryk på Retur).
Sort: Gør den primære skærm med præsentationen sort (ligesom når du trykker på B
under præsentationen). Klik for at gendanne det aktuelle lysbillede.
Indstillinger: Giver dig adgang til følgende muligheder:
Ombyt skærme: Bytter om på skærmene, så præsentationsskærmen vises på den
skærm, hvor lysbilledshowet blev vist, og vice versa.
Skaler lysbilleder til skærm: Justerer størrelsen på lysbilleder, så de så vidt muligt
udfylder skærmen, uden at billedformatet ændres.
Tilpas præsentationsskærm: Giver dig mulighed for at vælge, hvilke emner der skal vises
på præsentationsskærmen, og at ændre rækkefølge og størrelse på dem.
Hjælp: Viser en liste over tastaturgenveje til styring af præsentationen vha. tastaturet.