Keynote - Oprette selvafspillende præsentationer

background image

Oprette selvafspillende præsentationer

Hvis præsentation skal afvikles automatisk – f.eks. i en informationskiosk – kan du gøre
den til en selvafspillende præsentation.

I en selvafspillende præsentation afvikles overgange og byg automatisk på bestemte
tidspunkter ligesom under en normal præsentation. Overgange og byg, som er
indstillet til at starte “ved klik” (dvs. når foredragsholderen klikker), afvikles også
automatisk efter det angivne interval i felterne Forsinkelse i Info om dokument.
De angivne værdier i felterne Forsinkelse gælder for alle overgange og byg, der er
indstillet til at starte ved klik.

Selvom seere ikke kan interagere med denne type af præsentationer, kan
selvafspillende præsentationer stoppes på samme måde som andre præsentationer
(f.eks. med tryk på esc-tasten). Hvis du vil forhindre seere i at stoppe en selvafspillende
præsentation, skal du sørge for, at de ikke har adgang til et tastatur, eller også skal du
indstille en adgangskode, som kræves, før præsentationen kan sluttes.

Knappen Info om

dokument

Angiv, hvornår effekter, der
starter “ved klik”, skal
begynde.

Vælg den type
lysbilledshow, du
vil have.

Du gør en præsentation selvafspillende på følgende måde:

1

Hvis Info om dokument ikke er åbent, skal du klikke på knappen Info på værktøjslinjen

og derefter klikke på knappen Dokument.

2

Klik på Dokument i Info om dokument.

3

Vælg Selvafspillende på lokalmenuen Præsentation.

4

Du angiver, hvor lang tid der skal gå, før overgange skal starte automatisk, når der vises

et nyt lysbillede, ved at angive en værdi i feltet Overgange.

5

Du angiver, hvor lang tid der skal gå, før byg skal starte automatisk, når der vises et nyt

lysbillede, ved at angive en værdi i feltet Byg.

6

Du vælger andre indstillinger, f.eks. en adgangskode, vha. afkrydsningsfelterne

Indstillinger til lysbilledshow.

206

Kapitel 11

Vise, udskrive og eksportere dit lysbilledshow

background image

Kapitel 11

Vise, udskrive og eksportere dit lysbilledshow

207

Se “Vælge indstillinger til afspilning af lysbilledshow” (side 207) for at få flere
oplysninger.