Keynote - Slette tabelrækker og -kolonner

background image

Slette tabelrækker og -kolonner

Hvis du vil slette en eller flere rækker eller kolonner i en tabel, skal du først vælge
mindst en celle i hver af de rækker eller kolonner, du vil slette.

Du kan slette valgte rækker og kolonner på følgende måder:
Vælg Format > Tabel > Slet kolonne eller Slet række.

m

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik på knappen Tabel. Klik på Tabel i Info om tabel,

m

og vælg Slet række eller Slet kolonne på lokalmenuen Rediger rækker og kolonner.