Keynote - Redigere tabelcellers indhold

background image

Redigere tabelcellers indhold

Du kan ændre, slette, kopiere, bytte om på og flytte indholdet af celler.

Du kan redigere værdier på følgende måder:
Du erstatter indhold, som allerede er i cellen, ved at vælge cellen og derefter vælge

m

det, du vil erstatte, ved at dobbeltklikke; hold Skiftetasten nede, og vælg mere indhold,
hvis du vil erstatte mere. Skriv for at erstatte det valgte indhold.
Hvis du vil erstatte alt i cellen, skal du vælge cellen og begynde at skrive.

m

Hvis “Returtast flytter til næste celle” ikke er valgt i Info om tabel, kan du også vælge
cellen og derefter trykke på Retur eller Enter, hvilket vælger alt i cellen, og derefter
begynde at skrive.
Du indsætter nyt indhold

m

inden i eksisterende indhold ved at vælge cellen, klikke for at

anbringe indsætningsmærket og derefter skrive.
Du fortryder ændringer foretaget i en tabelcelle, efter at du har valgt cellen, ved at

m

trykke på esc.
Du sletter indholdet af tabelceller, rækker og kolonner ved at vælge cellerne, rækkerne

m

og kolonnerne og derefter trykke på Slettetasten eller vælge Rediger > Slet.
Du sletter indholdet, baggrundsfyldet og evt. formatindstillinger ved at vælge Rediger
> Slet alt. Standardformatet anvendes på det valgte.
Du ombytter celleværdier inden for en tabel ved at vælge en celle eller flere

m

tilstødende celler og trække det valgte til modtagercellerne. Værdierne i det valgte
ombyttes med værdierne i modtagercellerne.
Du kopierer celler inden for en tabel til en anden tabel eller til lærredet ved at trække

m

valgte celler, mens du holder Alternativtasten nede. Alle værdier i modtagercellerne
erstattes, og værdierne på den originale placering bevares.
Du kan også kopiere celler ved at vælge dem, vælge Rediger > Kopier, vælge
modtagerceller og derefter vælge Rediger > Sæt ind.
Du føjer formler og funktioner til celler som beskrevet i instruktionerne i hjælpen. Vælg

m

Hjælp > “Hjælp til iWork-formler og -funktioner”.

Du kan læse om anvendelse af celleformatering i emnerne under “Formatere
udseendet af tabelcelleværdier” på side 184.

172

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

173