Keynote - Om tilpasning af tabellers udseende og layout

background image

Om tilpasning af tabellers udseende og layout

Du kan tilføje overskrifts- og bundrækker, ændre baggrundsfarve og -billede til tabeller
og individuelle tabelceller og ændre rammefarver og -formater for at give dine tabeller
det ønskede udseende. Du gør tabellayout fleksible ved at tilføje, flytte eller skjule
rammesegmenter og flette eller opdele tabelceller.

Du kan læse om de bygeffekter til lysbilleder, som kun kan bruges til tabeller, i “Oprette
et tabelbyg” på side 130.