Keynote - Arbejde med tal i tabelceller

background image

Arbejde med tal i tabelceller

Nogle tabelhandlinger, f.eks. formler og funktioner, der udføre matematiske handlinger,
afhænger af celler, der indeholder talværdier.

Her følger gode råd til arbejde med tal i tabelceller:
I en talcelle kan du kun bruge tal (0 til og med 9) eller et af følgende tegn: Plus (+),

m

minus (–), venstre eller højre parentes ( ), skråstreg (/), valutasymbol (f.eks. $.), procent
(%), punktum (.), stort E eller lille e.

background image

Du kan anvende celleformatering på tal som beskrevet i “

m

Formatere udseendet af

tabelcelleværdier” på side 184.
Hvis du vil angive et negativt tal, skal der stå et minustegn (–) foran det.

m

Når du indtaster et tal, som er for stort til, at det kan vises i cellen, konverterer Keynote
det til et andet talformat:

Når der ikke er plads til en decimaltal i en celle, afrundes tallet.

Â

1,77777777777777777777 bliver f.eks. til 1,77777777777778.
Når der ikke er plads til et helt tal i en celle, vises tallet med videnskabelig notation.

Â

77777777777777777777 bliver f.eks. til 7,777778E+19.
Videnskabelig notation viser tal vha. en eksponent opløftet til 10. potens
Eksponenten vises efter bogstavet E.

Hvis der stadig ikke er plads til det konverterede tal, afskæres det. Se “Ændre størrelse
på tabelrækker og -kolonner” på side 167 for at få forslag.