Keynote - Anvende et valutaformat på tabelceller

background image

Anvende et valutaformat på tabelceller

Brug valutaformatet til at formatere udseendet af pengeværdier.

Du anvender et valutaformat på følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Valuta på lokalmenuen Celleformat.

5

Du angiver et valutasymbol ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Symbol.

6

Brug feltet Decimaler til at angive, hvor mange decimaler der skal vises. Hvis en værdi

indeholder flere decimalpladser, end du angiver, vises decimalværdien afrundet, ikke
afskåret. Hvis en celle f.eks. er formateret til at vise to decimalpladser, vises værdien
3,456 som 3,46 og ikke som 3,45.

7

Du angiver, hvordan negative værdier skal vises, ved at vælge et emne på den

lokalmenu, der vises ved siden af feltet Decimaler.

8

Du angiver, hvordan en tusindseparator skal bruges, ved at vælge eller fravælge

Tusindseparator.

9

Du viser valutasymbolet ved kanten af cellen ved at vælge Regnskabsformat.