Keynote - Anvende et talsystemformat på tabelceller

background image

Anvende et talsystemformat på tabelceller

Brug talsystemformatet til at repræsentere tal, der bruger talsystemer fra grundtal 2
til 36. Når du bruger grundtalsformatet 2, 8 eller 16, kan du vise negative værdier ved
at sætte et minustegn foran eller vha. to-komplementmetoden; negative værdier i alle
andre grundtal vises vha. minustegnet.

Du definerer et talsystemformat på følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Talsystem på lokalmenuen Celleformat.

5

Brug feltet Grundtal til at anføre grundtalsværdien til det talsystem, du vil bruge.

6

Brug feltet Pladser til at angive det samlede antal cifre, der skal vises.

7

Hvis du vælger grundtal 2, 8 eller 16, skal du vælge en mulighed til at vise negative

værdier.
Minustegn: Viser negative værdier med et foranstillet minustegn.
To-komplement: Viser negative værdier vha. to-komplementmetoden.
Negative værdier i alle andre talsystemer vises altid med et foranstillet minustegn.

Nedenstående tabel viser eksempler på, hvordan talsystemformatet vises i forskellige
tilfælde.

background image

I dette talsystem

vises 100 på følgende
måde

–100 vises på
denne måde, hvis
minustegnet bruges

–100 vises på denne
måde, hvis to-
komplementmetoden
bruges

Grundtal 2

1100100

–1100100

10011100

Grundtal 8

144

–144

634

Grundtal 10

100

–100

–100

Grundtal 16

64

–64

9C