Keynote - Anvende et dato- og tidsformat på tabelceller

background image

Anvende et dato- og tidsformat på tabelceller

Brug dato- og tidsformatet til at vise dato- og/eller tidsværdier.

Du definerer et dato- og tidsformat vha. Info om celler på følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg “Dato og tid” på lokalmenuen Celleformat.

5

Du angiver, hvordan en dato skal formateres, ved at vælge et format på lokalmenuen

Dato.

6

Du angiver, hvordan en tidsværdi skal formateres, ved at vælge et format på

lokalmenuen Tid.