Keynote - Infovinduet

background image

Infovinduet

De fleste elementer i dit lysbilledshow kan formateres med infovinduerne i Keynote.
Hvert infovindue fokuserer på et specielt aspekt inden for formatering. Info om
dokument indeholder f.eks. indstillinger til hele lysbilledshowet.

Klik på en af disse
knapper for at vise et
andet infovindue.

Det kan gøre det nemmere at arbejde i dokumentet, hvis du åbner flere infovinduer.
Hvis du f.eks. åbner både Info om grafik og Info om tekst, har du adgang til alle
formateringsmulighederne til tekst og billeder.

Du kan åbne infovinduer på følgende måde:

m

Du åbner et enkelt infovindue, hvis der ikke er nogen åbne infovinduer i forvejen, ved at
klikke på Infoknappen på værktøjslinjen.

m

Du åbner endnu et Infovindue ved at vælge Oversigt > Nyt infovindue.

Når Infovinduet er åbent, skal du klikke på en af knapperne øverst i Infovinduet for at
vise et andet Infovindue. Et klik på f.eks. anden knap fra venstre viser Info om lysbillede.

Lad markøren hvile over knapperne og andre betjeningsmuligheder i Infovinduerne
for at se en beskrivelse af, hvad de gør.